Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
I dag har jeg mottatt rapporten fra godtgjøringsutvalget, ledet av Ådne Cappelen. Jeg ser fram til å lese rapporten i detalj. Det er vesentlig at godgjøringen er basert på prinsipper som befolkningen aksepterer og har tillit til, samtidig som det sikres bred rekruttering til politiske verv. Både evaluering, åpenhet og debatt er viktige for å sikre nødvendig legitimitet. Stortingets presidentskap skal fremme en innstilling til rapporten som så skal behandles i Stortinget i løpet av våren 2021.

Postet:
2021-01-06 12:12:52

Delt innhold:
I dag har jeg mottatt rapporten fra godtgjøringsutvalget, ledet av Ådne Cappelen. Jeg ser fram til å lese rapporten i detalj. Det er vesentlig at godgjøringen er basert på prinsipper som befolkningen aksepterer og har tillit til, samtidig som det sikres bred rekruttering til politiske verv. Både evaluering, åpenhet og debatt er viktige for å sikre nødvendig legitimitet. Stortingets presidentskap skal fremme en innstilling til rapporten som så skal behandles i Stortinget i løpet av våren 2021.