Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
De siste ti åra har reallønnsveksten til Stortingspolitikere vært nesten dobbel så høy som for folk som jobber i hotell og restaurant. Det er slike forskjeller som gjør at Rødt vil kutte politikerlønningene. #forskjellsnorge

Emneknagger:

Postet:
2021-01-06 12:03:05