Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Venstre mener at når asylsøknader behandles, skal barnas beste alltid veie tyngst, og at barn ikke skal lide for feil foreldrene har gjort. I 2014 fikk Venstre og KrF gjennomslag for omfattende endringer i utlendingsloven § 38. Intensjonen var krystallklar: De barna som har slått rot, skal få bli. Rett før jul ga Sp og Frp støtte – og dermed flertall – til Ap sine forslag om å stramme inn ytterligerei asyl- og innvandringspolitikken. Det er et forvarsel om hva slags politikk vi får dersom det blir regjeringsskifte. Jeg skriver i Dagbladet i dag:

Postet:
2021-01-04 22:02:27

Delt innhold:
Et forvarsel
Rett før jul ga Sp og Frp støtte – og dermed flertall – til Ap sine forslag om å stramme inn ytterligere. Det er et forvarsel om hva slags politikk vi får dersom det blir regjeringsskifte.