Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Avtale om 214,6 millioner euro i EØS-midler til Ungarn🇭🇺 er nå undertegnet. 🤝 Ungarn er det tredje største mottakerlandet. Gjennom mer enn 15 år med EØS-midler er det etablert en rekke gode arenaer for samarbeid. «Det har vært særlig viktig for oss at midler blir tilgjengelig for sivilt samfunn, og at forvaltningen av disse skal være uavhengig av ungarske myndigheter,» sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Mer info 👉 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-eos-midler-til-ungarn/id2815536/ EEA and Norway Grants Norwegian Embassy in Budapest NGO Partnership Portal EEA and Norway Grants by Innovation Norway EEA Grants EEA Grants Culture Utenriksdepartementet (Norge)

Postet:
2020-12-21 11:16:31

Delt innhold:
Avtale om 214,6 millioner euro i EØS-midler til Ungarn🇭🇺 er nå undertegnet. 🤝 Ungarn er det tredje største mottakerlandet. Gjennom mer enn 15 år med EØS-midler er det etablert en rekke gode arenaer for samarbeid. «Det har vært særlig viktig for oss at midler blir tilgjengelig for sivilt samfunn, og at forvaltningen av disse skal være uavhengig av ungarske myndigheter,» sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Mer info 👉 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-eos-midler-til-ungarn/id2815536/ EEA and Norway Grants Norwegian Embassy in Budapest NGO Partnership Portal EEA and Norway Grants by Innovation Norway EEA Grants EEA Grants Culture Utenriksdepartementet (Norge)