Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Mustafasaken: Norge ble dømt i EMD for å bryte menneskerettighetene ved å ikke gi opphold til barn som var blitt igjen i Norge når foreldrene dro og barna ble voksne. ( Butt-saken) Mustafasaken er veldig like. Det var umulig å forstå hvorfor ikke denne domme ble vurdert i Mustafa sin sak. Derfor spurte jeg justisministeren om det og svaret var sjokkerende. De har ikke løftet en finger for å endre reglene Norge ble dømt for å bruke feil og i strid med menneskerettighetene. Da blir det jo feil omigjen. Derfor foreslår SV - Sosialistisk Venstreparti i Stortinget at alle slike saker med lengeværende barn må stilles i bero, til reglene er gått gjennom og praksis blir riktig, både ift dommen og slik reglene om lengeværende barn skal forstås. @Noas ABC Nyheter NRK Aftenposten

Postet:
2020-12-18 20:11:07

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren
Viser til spørsmål 666. Norge er direkte bundet av domsresultatet i EMD. Ansvaret korresponderer med statens plikt til å hindre krenkelser, en plikt som tilligger Regjeringen. Det er aldri nok for å unngå menneskerettighetskrenkelser å vise til at vurderinger er foretatt av statens underliggen...