Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
Så får vi se hva hun svarer

Postet:
2020-12-14 07:59:39

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til justis- og beredskapsministeren
Hvorvidt mener regjeringen den samiske dimensjonen i rettspleien som Domstolkommisjonen viser til er tilstrekkelig ivaretatt gjennom budsjettforliket med FrP?