Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Denne uka kom skattelistene for 2019. Hva kan vi lære av dem? Marie Sneve Martinussen presenterer hovedpunktene i en ny episode av 🕓 Tid for tall. #tidfortall #mariesnevemartinussen #skattelistene

Emneknagger:

Postet:
2020-12-13 20:03:51