Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
Dette er helt klart!

Postet:
2020-12-01 21:50:43

Delt innhold:
Krev gjennomslag for fylkesoppløysing i regjering
Sentrale folk i Senterpartiet krev omkamp om dei nye fylka i eventuelle regjeringsforhandlingar neste år. – Vedum held grasrota for narr, svarer Høgre.