Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Helse og læring henger tett sammen - vi må ha god helse i bunn for å være opplagte og kunne lære. #helemennesker #folkehelse #barnehelse #ungdomshelse #aktivitet #fysiskaktivlæring

Emneknagger:

Postet:
2020-12-01 15:32:05