Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Vil-gi-100-mill-til-fiskeriene

Postet:
2020-11-28 18:12:32

Delt innhold:
Vil gi 100 mill til fiskeriene
Senterpartiet vil sette av 100 millioner kroner i et statlig fond for oppbygging av fiskeindustri i nord. Det går frem av partiets alternative statsbudsjett, som legges fram i dag.