Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
Det som er bra for Nord-Norge, er bra for hele Norge! Etter to års arbeid og tett dialog med miljøer i nord la @regjeringen i dag fram en ny stortingsmelding for #nordområdene i direktesending fra @trastiogtrine i Alta og fra Oslo. Det utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske perspektivet er bærebjelken i norsk nordområdepolitikk. Dette må ses i sammenheng med menneskene som bor i nord. Stortingsmeldingen skal stake ut kursen for nordområdepolitikken i årene som kommer. #nordnorge #arktis

Emneknagger:

Postet:
2020-11-27 14:29:17