Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
@klausvogstad @Partiet @CICERO_klima @NVE @energiogklima @Teknisk Og angående å legge kostnadene over på forbruker....Tysklands strømpriser er fordoblet siden 2004 pga subsidier, i Ontario er folk strømgjeldsslaver pga avtaler inngått med vindkraftindustrien som forplikter forbruker med 500 000 kr hver, og staten 1100 mrd

Postet:
2020-11-27 11:36:02