Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Denne uken starter mange barn på skolen. SV ønsker en mer praktisk og variert skoledag. Mer praktisk læring, mer kreativitet, kunst og kultur, innføring av en times fysisk aktivitet hver dag, gratis mat og tid til å gjøre øvingsarbeidet på skolen sammen med læreren. Les mer: https://www.sv.no/hovedsaker/skole/

Postet:
2017-08-16 11:15:17

Delt innhold:
Bilete på tidslina