Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
– Dette tiåret må vi løse klimakrisa og ruste Norge for fremtiden. Vi må også løse ulikhetskrisa, og sørge for at makt og rikdom tilhører de mange, og ikke samler seg i hendene til noen få. Løsningene på disse krisene henger sammen. I dette budsjettet begynner vi arbeidet med å få Norge ut av krisen og vi begynner å bygge et bedre Norge, sier Lysbakken. Vi står i en økonomisk krise med for høy arbeidsledighet. Derfor må vi skape flere jobber, trygge jobbene folk har og trygge inntektene til folk, sier han: – En omlegging av samfunnet for å møte klimakrisa skal komme flertallet til gode. Folk flest må komme bedre ut av den store omstillinga Norge skal igjennom, og de økonomiske og sosiale forskjellene må reduseres. SV kaller dette en Grønn ny deal. Vi må skape arbeid for alle og en bedre arbeidsdag. Samtidig som den grønne omstillingen må man ha en kraftig fordelingspolitikk for å sikre at Norge blir mer rettferdig, mener finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski. – I dag er de økonomiske forskjellene i Norge for store og velferden er utarmet etter åtte år med høyrestyre. Derfor gjennomfører vi også et skatteskifte, med økt skatt på formue, arv og eiendom, og redusert skatt på inntekt. Vi kutter skattene på de aller fleste nordmenn, men sørger for at de aller rikeste bidrar mye mer, sier Kaski. Samtidig kutter SV i matmomsen og gir hele økningen av CO2-avgiften som en «grønn bonus» i form av skattefradrag til alle med inntekter under 500.000. Sammen med skatteendringene våre gjør dette at folk med vanlige og lave inntekter får mye bedre råd. – At de aller rikeste bidrar mer gjør at vi kan gjøre nye, store velferdsløft og reversere mange av høyresidens usosiale kutt. For eksempel gjør vi i dette budsjettet SFO gratis for alle elever i første klasse. Vi starter en tannhelsereform ved å øke aldersbegrensningen på gratis tannhelse til 22 år og øker barnetrygden kraftig for å kjempe mot barnefattigdom. SV - Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Ungdom

Postet:
2020-11-17 08:39:13

Delt innhold:
En plan for å bygge Norge grønt
SVs alternative statsbudsjett er et budsjett med en ambisiøs plan for å skape nye jobber, fordele rettferdig og dramatisk kutte klimagassutslippene.