Person / Aktør:
Ove Trellevik
Ove Trellevik
Parti: H

Innlegg:
https://t.co/UGqC8csMSW

Postet:
2020-11-19 13:58:31

Delt innhold:
Var det nødvendig å endre politiet?
Politireformen fører med seg noen negative effekter, men etter mitt skjønn flest positive.