Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Vi vet det er mange barn som kommer på skolen uten å ha spist og mange som ikke har med mat. Vi vet at skolemat gir økt konsentrasjon i skoletimene. Vi ønsker alle barn, lærere og foreldre lykke til med skolestart 🙂 Les mer: http://fagbladet.no/nyheter/-det-er-viktig-a-snakke-om-den-usynlige-store-gevinsten-vi-vil-fa-om-vi-innforer-mat-i-skolen-6.91.481888.d8580a90bf https://www.sv.no/hovedsaker/skole/

Postet:
2017-08-21 14:02:36