Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Det er ikke greit at flere og flere barn vokser opp i fattige familier. Nå er det på tide at barnetrygden får et løft. Bra for alle barnefamilier, kjempeviktig for unger i fattige familier! https://www.sv.no/hovedsaker/fordeling/

Postet:
2017-08-22 21:34:04