Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Møt partileder i Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt Denne uken ble det kjent at i Sverige har Vänsterpartiet blitt enige med den svenske regjeringen om sterke begrensninger i profitt i velferden. Kampen mot profittfri velferd har også blitt en mye diskutert sak i den norske valgkampen og er et av SVs hovedkrav inn mot regjeringsforhandlinger etter valget. Fellesskapets penger skal gå til omsorg, ikke til kommersielle foretak. Bakgrunnen for den nye enigheten i Sverige er en utredning gjennomført av et regjeringsnedsatt utvalg «Ordning och reda i velferden» som kom med en rekke forslag til hvordan det kan legges begrensninger på muligheten for å ta ut profitt på skattefinansierte velferdstjenester. Vänsterpartiet hadde kamp mot velferdsprofitt som en av sine hovedsaker i valgkampen i 2014.Som i Norge var stemningen hos de svenske sosialdemokratene mot velferdsprofitt lunken, men denne uken har altså Vänsterpartiet og regjeringen blitt enige om hvordan de skal begrense profitt i velferden. Partileder i Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt vil fortelle hvordan de har jobbet frem denne avtalen og svare på spørsmål. Byrådssekretær for SV i Oslo Benjamin Endré Larsen forteller om hvordan man jobber med avkommersialisering av eldreomsorgen i Oslo Kommune. Lynseminaret vil bli ledet av partisekretær i SV Audun Herning

Postet:
2017-08-23 13:50:22

Delt innhold:
Lynseminar om den svenske kampen mot profitt i velferden