Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Skal en rik elite eller folket bestemme kystens framtid? SV kjemper for at havet skal komme kystfolket og miljøet til gode, ikke en rik elite. SV vil at havet skal tilhøre oss alle i felleskap. Enig? Les mer: http://www.folkehav.no/

Postet:
2017-08-23 20:24:19

Delt innhold:
Audun Lysbakken i partilederutspørring på NRK1 (Bilder med til...