Person / Aktør:
Henrik Asheim
Henrik Asheim
Parti: H

Innlegg:
@Torkil @roysteffensen De 10 mill er til oppfølging av ekspertutvalget som skal komme med tiltak innen to uker. Studentene dekkes også opp av institusjoner med store budsjetter, samskipnadene (som styrkes i budsjettet) + svært aktive velferdsting. Så sammenlikningen er ikke helt relevant.

Postet:
2020-11-16 20:32:34