Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
En god barndom varer hele livet. Og alle barn trenger å bli sett hver dag! SV vil ha minst 50% barnehagelærere og minst 25% barne- og ungdomsarbeidere. Barn er viktigere enn mer til de som har mest. Gi en 👍 til alle som jobber i barnehage!

Postet:
2017-09-01 11:26:29

Delt innhold:
SV lover kostbart barnehageløft
SV vil bruke 870 millioner kroner på kvalitetsløft i barnehagene. Pengene skal betale for flere pedagoger og fagarbeidere.