Person / Aktør:
SV

Innlegg:
En god barndom varer hele livet. SV vil ha minst 50% barnehagelærere og minst 25% barne- og ungdomsarbeidere. https://t.co/46QiJXkD0Y

Postet:
2017-09-01 16:24:36

Delt innhold:
SV lover kostbart barnehageløft
SV vil bruke 870 millioner kroner på kvalitetsløft i barnehagene. Pengene skal betale for flere pedagoger og fagarbeidere.