Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Arbeidsmarkedet blir ikke friskmeldt av en vaksine mot koronaviruset – arbeidsledigheten er spådd å bite seg fast på et høyt nivå. Når 👥 Solberg-regjeringa reverserer krisetiltakene som om krisa var over, skyver de folk ut i fattigdom. 😞 Langtidsledige som faller helt ut av dagpengeordningen mister både inntekten og opplæringstilbudet. 😲 Fra 1. november må du tjene dobbelt så mye for å ha rett til dagpenger hvis du blir arbeidsledig. 😵 Fra nyttår forsvinner økningen i dagpengeytelsene. Rødt vil fortsette å kjempe for de arbeidsløse og permittertes rettigheter, og jobber for å beholde kriseordningene så lenge krisa varer. #forskjellsnorge #korornakrisa

Emneknagger:

Postet:
2020-10-25 11:02:57