Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
😡 En dom i den polske grunnlovsdomstolen slår fast at all abort i praksis er forbudt i Polen. Forbudet setter polske kvinners liv og helse i fare, og er et enormt tilbakeskritt for kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. #abort #feminisme #kvinnekamp #polen

Emneknagger:

Postet:
2020-10-26 11:57:05