Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @saraknes: Tenk på dette neste gang en «ekspert» prøver å fortelle deg hva som er mulig og hva som ikke er det. FNs #atomvåpenforbud #nuclearban har nå 50 ratifikasjoner og vil tre i kraft innen 90 dager.

Emneknagger:

Postet:
2020-10-25 16:55:40