Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Visste du at bare 16 % av stillingene utlyst i kommunal helse- og omsorgssektor i 2019 var heltidsstillinger? Deltidsstillinger i helsesektoren fører til fragmentering og økt smittefare. Derfor vil Rødt jobbe på lag med fagbevegelsen for flere heltidsstillinger i helsevesenet.

Postet:
2020-10-22 08:07:32