Person / Aktør:
UD-aspirantene

Innlegg:
Goliat er verdens nordligste offshore produksjonsenhet, og lever absolutt opp til navnet 💪 Barentshavet viste seg fra sitt vakreste under vårt besøk, men å operere så langt nord byr på mange unike utfordringer - hvor en rekke norske bedrifter bidrar med løsningene 💡 Alt fra avansert dynamisk posisjonering for lossing og lasting i all slags vær, til spesialdesignede livbåter og redningsdrakter som tåler det harde klimaet, er produkter av norsk innovasjon og ingeniørkunst 🛠 Aspirantkull 2019 takker for et lærerikt besøk, og gleder oss til å lære enda mer om norsk offshore-, supply- og maritim industri når vi nå vender snutene vestover 🤓 Like fint vær hadde også vært en bonus!

Postet:
2020-10-16 17:49:00