Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @SABIMAnorge: Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Miljømyndighetene bør bestemme om et inngrep har akseptable miljøkonsekvenser, og ha ansvar for utredninger og kartlegging. Konsesjoner må kunne trekkes tilbake om man får ny kunnskap om konsekvenser for natur. #vindkraft

Emneknagger:

Postet:
2020-10-15 16:43:34