Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Norske eksperter skal hjelpe til å håndtere atomavfall fra det nedlagte Ignalina-atomkraftverket i Litauen. Målet er å unngå negative følger for folk og miljø. Samarbeidet gir Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet erfaringer de kan bruke når de nedlagte norske forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller skal avvikles.

Postet:
2020-10-15 06:00:44

Delt innhold:
Nytt EØS-prosjekt med Litauen om dekommisjonering
DSA har nå signert en avtale med Ignalina atomkraftverk og strålevernsmyndigheten i Litauen (VATESI) om radioaktiv avfallshåndtering og dekommisjonering.