Person / Aktør:
Monica Mæland
Monica Mæland
Parti: H

Innlegg:
Vi skal ikke ha en ukultur i politiet og det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter #metoo Det er bra at medarbeiderundersøkelsene til politiet viser at ting går i riktig retning, men ethvert tilfelle av seksuell trakassering er ett tilfelle for mye. Når over 200 medarbeidere har opplevd uønsket atferd på arbeidsplassen, så er det uakseptabelt. Jeg forventer at det ryddes opp i dette, og jeg vil ta dette opp med politidirektøren når jeg møter henne om kort tid.

Emneknagger:

Postet:
2020-10-14 10:35:08

Delt innhold:
Forskere slår alarm om sex-ukultur i politiet – politidirektøren opprørt
Politidirektøren er opprørt etter å ha blitt kjent med resultatene av et forskningsprosjekt hvor det fremkommer urovekkende historier fra deler av etaten.