Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Behov for strengere FISKERIKONTROLL og strengere straffer IFinnmark skriver idag følgende: «Fredag og lørdag har både KV «Barentshav» og KV «Heimdal» deltatt i en aksjon i Porsangerfjorden. Det viser seg at fiskere slår av Nødkanalen, VHF- en og AISen på båtene for å anonymisere seg, og det er mistanke om at det blir drevet ulovlig kongekrabbe- fiske på denne måten på den kvotebelagte delen av kongekrabbefiske.» Dette ulovlige fisket må vi slå hardt ned på. Det er å stjele fra naboen og det er miljøkriminalitet. Bør de som blir tatt miste retten til å fiske? Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet å styrke innsatsen i kontrollarbeidet. Ros til Kystvakta og Analyseenheten for godt utført jobb!

Postet:
2020-10-11 10:26:44

Delt innhold:
Behov for strengere FISKERIKONTROLL og strengere straffer IFinnmark skriver idag følgende: «Fredag og lørdag har både KV «Barentshav» og KV «Heimdal» deltatt i en aksjon i Porsangerfjorden. Det viser seg at fiskere slår av Nødkanalen, VHF- en og AISen på båtene for å anonymisere seg, og det er mistanke om at det blir drevet ulovlig kongekrabbe- fiske på denne måten på den kvotebelagte delen av kongekrabbefiske.» Dette ulovlige fisket må vi slå hardt ned på. Det er å stjele fra naboen og det er miljøkriminalitet. Bør de som blir tatt miste retten til å fiske? Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet å styrke innsatsen i kontrollarbeidet. Ros til Kystvakta og Analyseenheten for godt utført jobb!