Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig oppfordring til mer åpenhet om psykisk helse. Alle trenger å bli sett. Alle trenger å bli hørt. Spør hvordan folk rundt deg har det og lytt til svarene deres. ❤️ #spør #spørmer #verdensdagenforpsykiskhelse

Emneknagger:

Postet:
2020-10-10 09:02:22