Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Bare 79 mill. kroner til økt bemanning i #forsvaret Forsvarssjefen sa at økt bemanning er det viktigste enkelttiltaket for å øke forsvarsevnen. Vi har nå en unik mulighet til å rekruttere tilbake gode forsvarsfolk fra sivil luftfart, og maritim industri. #statsbudsjettet2021

Emneknagger:

Postet:
2020-10-07 12:49:44