Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Forsking og innovasjon for grøn omstilling styrkast med 50 millionar kroner i #statsbudsjettet2021. -Klimautfordringane og tap av naturmangfald må sjåast i samanheng, seier klima- og miljøminister Sveinung @Rotevatn(V). https://t.co/Rgaq0PlkuE

Emneknagger:

Postet:
2020-10-07 14:40:00

Delt innhold:
Regjeringa styrker forsking og innovasjon for grøn omstilling
Forsking og innovasjon for grøn omstilling styrkast med 50 millionar kroner. Klimautfordringane og tap av naturmangfald må sjåast i samanheng.