Person / Aktør:
Eigil Knutsen
Eigil Knutsen
Parti: AP

Innlegg:
Eller bankinnskudd, som blir lånt videre til bedrifter som investeres. «Arbeidende kapital» er et retorisk grep fra høyresiden som journalister og andre bør slutte å bruke.

Postet:
2020-10-05 11:13:07