Person / Aktør:
Eigil Knutsen
Eigil Knutsen
Parti: AP

Innlegg:
RT @SveinRHansen: Regjeringen vil fjerne formuesskatten på «arbeidende kapital», sier Trond Helleland i trontaledebatten. Hvilke kapital er «ikke arbeidende»? Boligkapital? Det er vel få investeringer som har lastet så mye av seg som bolig de siste ti-årene, den kapitalen må vel sies å «arbeide»

Postet:
2020-10-05 11:11:21