Person / Aktør:
Abid Q. Raja
Abid Q. Raja
Parti: V

Innlegg:
I dag har jeg fått være med på tur sammen med Erna og møtt med #NorskFriluftsliv og #DNTVestfold og mange av deres fantastiske frivillige og tur- glade medlemmer i Hagemannsparken, Holmestrand 🍂🍁🌨 Friluftslivet skal være tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Vi er midt i høstferie-tid, hvor mange barn, unge og voksne benytter ferien til å være ute i naturen. Dette er ikke en selvfølge for alle. Regjeringen er opptatt av at alle skal få mulighet til å komme seg ut i naturen, og at den må gjøres tilgjengelig for flere 💚 Friluftslivsorganisasjoner som Norsk Friluftsliv og DNT gjør mye godt arbeid for å inkludere sårbare grupper i friluftslivsaktiviteter, det være seg mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker fra familier med lav betalingsevne eller mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette er takket være innsatsen til mange frivillige rundt om i landet 🙌🏻 Denne innsatsen skal løftes og dyrkes gjennom Norges første nasjonale markeringsår for frivilligheten i 2022, og regjeringen forslår nå å bevilge 3 millioner kroner til arbeidet med å forbedre frivillighetens år over statsbudsjettet for 2021 ⭐️ Tusen takk for fin dag (og fin sang!) og tusen takk for innsatsen 💚🙏🏼

Emneknagger:

Postet:
2020-10-04 20:51:39

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Abid Q. Raja