Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Kulturarbeiderne er blant dem som virkelig har fått merke de økonomiske konsekvensene av koronakrisa. I dag demonstrerte de mot regjeringas beslutning om å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende. De har vår fulle støtte! #redalert #redalertnorge

Emneknagger:

Postet:
2020-09-30 15:39:00