Person / Aktør:
Norway MFA

Innlegg:
Protection against sexual and gender-based violence must be given higher priority in humanitarian response and be closely linked to the longer-term efforts of preventing SGBV and fighting impunity #ENDSGBV – FM #EriksenSoreide @NorwayUN https://t.co/INBbJDrVi2

Emneknagger:

Postet:
2020-09-28 22:44:06

Delt innhold:
Økt innsats mot seksualisert og kjønnsbasert vold i konflikt
Norge var i dag medarrangør på et virtuelt arrangement om seksualisert og kjønnsbasert vold i konflikt (Sexual and gender-based violence, SGBV). Arrangementet var en del av FNs høynivåuke (UNGA 75).