Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Arbeiderbevegelsen samler seg om å kutte utslipp, skape jobber og å #nyindustrialisere Norge for en fornybar, sirkulær og bærekraftig framtid. Anbefaler denne samtalen mellom Jørn Eggum og meg, leder av podcastvert @kimgabrielli #fremtidensnæringsliv https://fremtidensnaringsliv.no/podkast/hva-kan-arbeiderbevegelsen-bli-enig-om/

Emneknagger:

Postet:
2020-09-25 20:51:20