Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
I dag kl. 10 presenterer Arbeiderpartiet sitt forslag til partiprogram! Et hovedtema er hvordan vi sammen kan kutte utslipp og skape jobber, og hvordan vi kan #nyindustrialisere Norge gjennom en aktiv og retningsgivende næringspolitikk. Som appetittvekker kan du høre denne samtalen mellom Fellesforbundets Jørn Eggum og meg i samtale med Kim Noguera Gabrielli i UN Global Compact Norge. 🌹🏭🏗🔁🌍

Emneknagger:

Postet:
2020-09-25 08:10:32

Delt innhold:
Hva kan arbeiderbevegelsen bli enig om? - fremtidensnaringsliv.no
Vi står overfor et nytt industrieventyr, og arbeiderbevegelsen kan sette kursen. Men hvordan manøvrerer de mellom arbeidsplasser og bærekraftshensyn – og kan ikke de to gå overens? Espen Barth Eide (energipolitisk talsmann, Arbeiderpartiet) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) diskuterer fremtiden...