Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Kl. 10 presenterer @Arbeiderpartiet sitt forslag til partiprogram! Som appetittvekker anbefales denne samtalen mellom @EggumJ og meg om å kutte utslipp og skape jobber, og hvordan vi skal #nyindustrialisere Norge med retningsgivende næringspolitikk.🌹💪🏻🇳🇴🌍 #fremtidensnæringsliv

Emneknagger:

Postet:
2020-09-25 08:26:42

Delt innhold:
Hva kan arbeiderbevegelsen bli enig om? - fremtidensnaringsliv.no
Vi står overfor et nytt industrieventyr, og arbeiderbevegelsen kan sette kursen. Men hvordan manøvrerer de mellom arbeidsplasser og bærekraftshensyn – og kan ikke de to gå overens? Espen Barth Eide (energipolitisk talsmann, Arbeiderpartiet) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) diskuterer fremtidens industripolitikk like før Arbeiderpartiet offentliggjør sitt utkast til nytt partiprogram.