Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Hva er velferdsteknologi og hvordan vil nyvinninger på feltet forme fremtiden? Under Oslo Innovation Week byr vi på et spennende webinar som kobler norske og europeiske aktører. Arrangør: EEA and Norway Grants by Innovation Norway / #EØSmidlene med Norwegian Smart Care Cluster Norway Health Tech Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Emneknagger:

Postet:
2020-09-22 14:53:33

Delt innhold:
Welfare Technology in Europe with the EEA and Norway Grants
Innovation and business development for the welfare technology sector