Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
#Bergen / Bergensområdet fekk i dag ny byvekstavtale - 13 mrd kr frå staten til å redusere utslepp, kø, luftforureining, støy, og effektiv arealbruk og god byutvikling. @KAHareide signerte saman med statssekretær Heidi Karin Nakken (KMD) og lokale partar. https://t.co/bRKmTkiH1p

Emneknagger:

Postet:
2020-09-24 10:56:34

Delt innhold:
Byvekstavtale for Bergensområdet signert i dag – staten bidreg med over 13 milliardar kroner
Byvekstavtalen skal bidra til å redusere klimagassutslepp, kø, luftforureining og støy og til meir effektiv arealbruk og god byutvikling. Den nye byvekstavtalen erstattar dagens avtale og gjeld for perioden 2019–2029.