Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
En god start på dagen med et godt møte med Ordfører i Vardø kommune, Ørjan Jensen. En løsningsorientert ordfører med fokus på muligheter og et sterkt engasjement for sin hjemkommune og verdiskapning. Noen av temaene vi var innom i diskusjonen var: muligheter innen havbruk i Varangerfjorden, mulighetsstudie som en del av ny kystsoneplan, beredskap - redningsskøyte og ny ytre molo for å sikre farleden, distriktskvoteordningen, styrking av analyseenheten i Vardø, kamp mot fiskekrim. Vi var enige om at nye arbeidsplasser i distriktene er nr 1 for å styrke bosettingen. Stolt kunne jeg overrekke Ørjan et grønnblått munnbind med fiskemønster på. Ørjan Jensen, Vanja Terentieff og Trine Lotherington Danielsen

Postet:
2020-09-23 12:26:50

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen