Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Solberg-regjeringas løsning på ledighetskrisa er å gå til krig mot de arbeidsledige, ved å stadig gjøre det verre for dem som faller utenfor. Nå sist med forslag om nye kutt i trygdenivåene. Rødts alternativ er en aktiv statlig arbeidsmarkeds- og sysselsettingspolitikk. Det offentlige bør, i samarbeid med partene i arbeidslivet, ta oppgaven med å få arbeidsledige i jobb igjen, legge til rette for utlån av arbeidskraft mellom bedrifter, og sørge for skikkelige arbeidsvilkår, faste ansettelser og mer kortreist arbeidskraft i sektorer hvor behovet svinger mellom store prosjekter. #forskjellsnorge

Emneknagger:

Postet:
2020-09-22 13:04:40