Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Hva syns du om dette forslaget? 🤔 Regjeringa foreslår å fjerne dagens ordning med tilleggspensjon til etterlatte og erstatte den med en overgangsstønad. Det vil særlig ramme mange kvinner hardt, mener Pensjonistforbundet. #forskjellsnorge

Emneknagger:

Postet:
2020-09-20 15:04:31