Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Ny rapport: Når nye næringer etterhvert etableres til havs må eksisterende næringer som fiskeri hensyntas - det må legges til rette for at næringer skal leve sammen

Postet:
2020-09-16 22:46:14

Delt innhold:
Ny rapport: Digitalisering kan gi færre konflikter til havs – og mer verdiskaping
Under en konferanse om sameksistens og bærekraft i havmiljøet, på Husøya i Senja kommune i dag, ble det snakket utfordringene havnæringene vil møte frem mot 2040.