Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Liv Signe Navarsete (Sp) påstår at Høyre ikke har respekt for lokaldemokratiet og for folk som bor rundt om i landet. Senterpartiet er kjent for å snakke i store ord og å være tabloid. Men å påstå at Høyre ikke har respekt for folk som bor rundt i landet ikke bare TULL det er drøyt. Det er en stor diskusjon hva lokaldemokrati er. Identitet defineres ikke nødvendigvis av en kommunegrense. På Kjerringøy i den ene ytterkanten av Bodø er de like mye Kjerringøyværinger selv om de er del av Bodø Kommune. Det er nettopp ut ifra respekt for både lokaldemokrati og å sikre gode lokale tjenester, at flere kommuner burde vært organisert som større kommuner i stedet for et økende villniss av interkommunalt samarbeid. En av hovedoppgavene til lokalpolitikere og kommunene er å sikre gode tjenester med flinke ansatte. Jeg har klokketro på lokaldemokratiet og mener rett og slett det «er sunt bondevett» å organisere tjenester gjennom større kommuner. Nei Liv Signe Navarsete - å påstå at vi i Høyre ikke har respekt for lokaldemokratiet eller folk som bor rundt om i landet er BARE TULL. Vi har et ulikt syn på kommunesammenslåing, men respekt for lokaldemokratiet og folk har vi. Så skjerp deg!

Postet:
2020-09-11 13:36:13

Delt innhold:
Fiskeriministeren meiner tvang mot kommunane er undervurdert
KINN (NRK): Det å slå saman kommunar er ikkje så ulikt det å få med ungane på tur, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. – 200 kommunar hadde vore passe, seier høgrekollega.