Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Sameksistens til havs - nye næringer og eksisterende næringer. Dialog mellom myndigheter og næring OG mellom næringer er viktig for å utforme gode spilleregler. Godt møte idag mellom Norges Fiskarlag, Norsk Olje- og Gass, Olje- og Energidepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet. Sammen med Tina Bru, Kjell Ingebrigtsen, Anniken Haugli, Vanja Tenteriff mfl.

Postet:
2020-08-31 22:08:22

Delt innhold:
Sameksistens til havs - nye næringer og eksisterende næringer. Dialog mellom myndigheter og næring OG mellom næringer er viktig for å utforme gode spilleregler. Godt møte idag mellom Norges Fiskarlag, Norsk Olje- og Gass, Olje- og Energidepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet. Sammen med Tina Bru, Kjell Ingebrigtsen, Anniken Haugli, Vanja Tenteriff mfl.